i Các dồng chí ôtô theo tôi!Ai? Tôi hơi ngạc nhiên nhìn xuống mé dưới máy rửa xe giá rẻ

– Mắc bệnh vua lười. Dô tá.

dô ta. ¿ày. – Ăn vụng như chđp. Dô máy rửa xe giá rẻ máy rửa xe giá rẻ tá. dô ta này. Phía trưđc, pháo lđn của bọn Tàu vẫn bắn từng chặp vào làng bản thân yêu của ta. Đinh Lập – Xuân Mai Thang 3-1979
LÊ KHÁNH
CHAU ONG HỸ
I
B
ọn tôi còn đắn đo chưa biết giấu xe vào đâu cho thật ãn. Vì ở đây Mỹ khá cay cú, không nhứng bom đi bom lại những nút đường mà nó cho là cần bom nhất, còn bom nhiều chỗ có. Vậy thì tóm lại, đâu mà nó chả bom! Anh em tôi phì cười về cái mưu đò cùng đường và ngu xuẩn ấy của giặc, nhưng. Ngay chỗ xe bọn bán máy phát điện tôi đỗ, một lối mòn men bán máy phát điện theo sườn dốc xuống suôi.

Trước mặt, đường uốn khúc leo lên đồi. Thông thường giấu xe nên ở chỗ thấp, nhưng dưđỉ thấp thiếu chỗ giấu tốt, mà chẳng lẽ lại giấu trên cao? Trời.

i Các dồng chí ôtô theo tôi!
Ai? Tôi hơi ngạc nhiên nhìn xuống mé dưới. Một người
gánh nước đi lên. Lối máy hút bụi giá rẻ mòn chừng hơi dốc và còn trơn máy hút bụi giá rẻ sương đêm, chân người bước không nhẹn lắm.

Người đo lên tới mặt đường, chúng tôi nhận ra ngay một bộ đội trẻ, vđi một chân không bình thường, chỉ còn. Bỗng quên việc giấu xe, tôi chạy đến đầu thùng nưđc. Nhưng đồng chí ấy lắc đầu, sửng sốt nhìn mặt tôi nhìn lâu, rồi né ra một chút, khiêm tốn. – Trên kia có chỗ giấu xe tốt.

You might also like

Leave a Reply