Ị Ông là một danh thủ II Tôi từng lá quán quân thanh niên dân tộc tày

2 hơn, cải nhạy bén. cái mui. ~~. Tôi chỉ còn dan toc khmer cách mang bằng cấp của tôi 1’a mà lau dan toc khmer cọ mình. Xon£ bữa ăn, Iĩart sắp đi. Nhưng tôi vẫn cố gắng bám lấy hắn. như một dân tộc tày con đĩ bên bìa rừng dân tộc tày Bou!osrne. đứei ảnh đèn pha. tự nguyện khôa thân điíuỉ của mình.

’ Tiếng Anh (rong nguyên bu 11 (phonc cách cũ)

Tôi cô gắng một phen cuôi cùng đế tác dộng đến sự chú ý của Roy. Tôi liều mạng đi vào manh đất của sự nói dôi thuần túy.

– Tôi sắp sửa thực hiện năm nghỉ phép nghiên cứu của tôi. Tôi sắp đi du lịch.

Hán tvề môi một cách lẻ phép :
– Ong không sd vắng một ỏ Công ty ông sao I
– Chang ai là tuyệt đôi cần thiết. Và Công ty đã ký hợp đồng bảo đảm địa vị của tôi.

Tôi có ích cho họ thì đúng hơn. Bỗng tôi có ý định tự chế giễu mình và nói thêm:
– Tôi dành cho tôi một năm để suy nghĩ và đánh quần vợt. – Quần vợt ?
Mặt ông ta tươi dân tộc thái tỉnh hắn lên dân tộc thái . Ông ta mỉm cười và cọ cọ vào mũi. – Ông vừa nói ông chơi quần vợt ?
I Váng, đúng thế. Ị Ông là một danh thủ I
I Tôi từng lá quán quân thanh niên.

You might also like

Leave a Reply