Garrot làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam

Và đê khai thác tôi hơn nữa, ông ta đã tạo ra một hàng rào ngăn cảch giữa các vị lănh đạo cấp cao vối tôi.

Thỉnh thoáng tôi có viết cho ông vài ba bài diên văn và thảo sẵn I trên giấy – những câu tiếng Anh và tiếng Đức cho.

Ong cứ thế mà đọc những câu văn của tôi trong những chuyến ông đi tham quan nước ngoài. Tối văn phòng, tôi tỏ ra lịch sự với cô thư ký riêng của tôi đến nỗi cô ta tưởng lầm tôi đang bệnh. Đe gặp được Garrot, tôi chỉ chờ may rủi. Không bao giờ ông ta biết được những điều ưu tư của tôi cũng như tầm quan trọng mà tôi dành cho chuyến đi xa này.

Cơ hội tốt lịch sử việt nam qua các thời kỳ đến vối tôi lịch sử việt nam qua các thời kỳ trưốc cái máy cà phê, Tôi nói với ông rằng tôi muôn trình bày vối ông ta một dự án ; ông. Tôi báo với ông ta là tôi muốn sang Mỹ vì những lý do cá nhân. Tôi cũng gợi ý về những khả năng có thể tìm được thị trường tiêu thụ nhò những môi quan hệ của tôi. – Tôi thấy không có gì trỏ ngại lắm – Ong nói ngọt ngào. Chúng tôi sắp sửa bưốc vào mùa nghỉ hè. Căn bản là ông dân tộc mường muốn đi nghỉ sóm dân tộc mường hơn một chút.

Thời điểm không nhất thiết là tiện lợi cho xí nghiêp, nhưng tôi đã suy nghĩ trong lúc ông trình bày. Tôi để nghị với ông một sự thỏa thuận : Ong có muốn chịu trách nhiệm về sự phát triển của khu vực bên kia Đại. Phái giàu có gấp bao nhiêu lần ta mới hòng, ỏng hình như có biêt họ, những con người đó ; hãy giúp chúng tôi và Garrot. Ông ta mỉm cười. – Một chút công tác làm thêm, ông đừng ngại. Ông nhiếu tham vọng lắm, tôi biêt. Ranh ma nữa I
Ông ta nói đến tiếng ~~tham vọng~~ như là gợi ý nghĩ vể một căn bệnh có thể lan truyền theo đường. Ong ta không có nổi làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam một phần làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam mười những khả năng của tôi nhưng vì một lý do mờ ám mà ông ta được Ban giám đốc.

Từ ngày chúng tôi quen nhau, ông ta hút máu hút mủ của tôi.

You might also like

Leave a Reply