Pikachu tên một danh nam thắng cảnh cùng công ty Hoàng Giang

Khu du  lịch danh nam thắng cảnh pikachu là nơi có rất đông đảo khách du lịch nếu có cơ hội các bạn hãy tới đây ghé thăm nhé

đạn, hơi xăng, giữa các tiếng Pikachu đại Hên, rốc- kết, đạn pháo, tiếng loa léo nheo, tiếng trực thăng phành phạch… tưởng kéo dài đến vô tận! Trong lúc đó, Pikachu trên các nương rau, trong các xóm trưốc mặt và cánh đồng ỏ hai đầu làng, trống vắng ra, im ắng lạ thường. Sáu đứa từ trực thăng xuống cùng với Nhã, thì ba thằng đã ngóc đầu lên, xách súng lom khom chạy dọc theo những luông rau, đi lùi ra phía bờ sông, chắc là đến những vị trí cảnh giới đã định cho chúng. Ba đứa còn lại nấp theo những bờ đất giữa các nương rau, đầu nghiêng lấc láo nhìn vào rừng, lủi chạy vào phía xóm nhà trưốc mặt.

>> Tham khảo ngay những mức sơn nhà của công ty Chúng tôi

Gần trưa, khi dân làng đã bị dồn hoa qua noi gian hết ra trước trường học, chỗ ngã ba đưòng liên tỉnh 14 và đường cái vào làng, Nhã gặp lại Mêrimơn. Hắn cho biết hoa qua noi gian là bốn trực thăng bị bắn rơi, nhưng – hắn nói – “Không thấy một Việt Cộng cầm súng nào cả!” Toàn đàn bà, trẻ con. Một sô” thiếu niên, ông già. Vậy mà lính chúng nó bắn – từ trên nương rau, đồng ruộng, lia súng máy, nã súng cối vào làng. Bắn cả trâu, bò, gà, heo… Đe làm gì? Hắn như muốn hỏi Nhã, và tự hỏi mình. Nhưng về phần Nhã thì anh đã hiểu: chúng nó sợ!

 Pikachu

Bọn lính Mỹ hầu hết không hiểu gì về làng xóm opera mini ‘Việt Nam. Chúng có thể tưởng tượng đó là những vùng bùn lầy, sậy đế, với nhung nhúc những rắn, đỉa, opera mini và tất nhiên, những hầm chông và các loại cạm bẫy khắp nơi. Chúng có thể tưởng tượng đó là những đồng ruộng, xóm làng xinh xinh, với những cô gái cấy lúa, những ông già câu cá bên bò kinh, những trẻ nhỏ vắt vẻo thổi sáo trên lưng trâu… Nhưng chúng không hiểu gì về làng xóm Việt Nam cả. Bọn mới sang, nhiều đứa ra trận lần đầu, không hiểu. Bọn sang trước cũng chẳng hiểu, vì dầu trận mạc đã nhiều thì chúng cũng chỉ nhảy cóc bằng trực thăng từ làng này sang làng khác,

You might also like

Leave a Reply